INFÖR DITT BESÖK

  • En naprapatbehandling tar cirka 40 min.

  • Avbokning sker via mail eller telefon dagen innan.

  • Du kan betala med Swish, kort eller epassi.

  • Pris: från 700 kronor

Behandling

Hos oss får du berätta om dina besvär och hur dom påverkar dig och din vardag. För att ställa en korrekt diagnos är det viktigt med information om t.ex. vad som utlöst smärtan från början, smärtans karaktär samt vilka aktiviteter som ökar/minskar smärtan. Därför är det vanligt att vi ställer en del frågor kring dina besvär. Utifrån informationen du ger oss utför vi en lämplig undersökning och därefter en anpassad behandling. Vi försöker alltid att se dig i ett helhetsperspektiv där faktorer som träning, arbete, sömn, kost och stress påverkar din hälsa.

Vad gör vi?

Vi naprapater behandlar främst smärta i rörelseapparaten, vilket bland annat innefattar muskler, leder, senor och diskar. Målet med naprapati är att återskapa funktion samt minska smärta. Hos oss är det viktigt att du får information om vad smärtan kommer av och vad man kan göra åt den.

Naprapati kan även passa dig som snurrat runt i vården och vill ha en second opinion med ett annat synsätt på din problematik. Vi behandlar bland annat:

Vår besättning

Kristin Nimby

kristin@trekotor.se

Nicolai Thome

nicolai@trekotor.se

Björn Jönsson

bjorn@trekotor.se

Madleine Krokstäde

ptmadleine@gmail.com