Inför behandling

För att förenkla undersökningen är det ofta fördelaktigt att patienten klär av sig till underkläder, alternativt korta shorts och sport-BH. Om du har pågående infektion, feber eller allmän sjukdomskänsla bör du avstå behandling. Det går däremot bra att behandla vid lätt förkylning/snuva.

 

Behandling

Hos oss får du berätta om dina besvär och hur dom påverkar dig och din vardag. För att ställa en korrekt diagnos är det viktigt med ledtrådar/information om t.ex. vad som utlöst smärtan från början, smärtans karaktär samt vilka aktiviteter som ökar/minskar smärtan. Därför är det vanligt att vi ställer en del frågor kring dina besvär. Utifrån informationen du ger oss utför vi en lämplig undersökning och därefter en anpassad behandling. Vi försöker alltid att se dig i ett helhetsperspektiv där faktorer som träning, arbete, sömn, kost och stress är viktiga för din hälsa.

En behandling är alltid individanpassad och baserad på dina förutsättningar. Det är därför svårt att säga hur många behandlingstillfällen som krävs för att uppnå målen. Vanligtvis brukar följande ingå i ett besök på Tre Kotor:

 • Frågor om dina besvär

 • Gedigen undersökning

 • Diagnos

 • Individanpassad behandling

 • En plan utifrån dina mål och krav.

Det är även viktigt att du får svar på följande frågor:

 • Vad som gör ont

 • Hur du ska förhålla dig till smärtan

 • Vad du själv kan göra för att besvären ska minska

 • Hur lång tid du kan förvänta dig att det tar för att bli smärtfri

 • Om det finns övningar du kan göra för att uppnå smärtfrihet

Efter behandling

Det är vanligt att man känner sig lite öm i kroppen efter behandlingen. Ömheten kan sitta i ett par timmar och ibland kan man uppleva viss träningsvärksliknande känsla dagen efter.

Behandlingstekniker

Vi använder oss av olika tekniker för att uppnå önskad effekt. Nedan har du exempel på vilka tekniker vi använder:

 • Manipulation & mobilisering

 • Massage & triggerpunktsterapi

 • Hemövningar

 • Stötvågsbehandling

 • Dry Needling (nålbehandling)

 • Stretching

 • TENS/NMES (elektroterapi)

 • Nervmobilisering

Det är viktigt för oss att kontinuerlig delta i fortbildning för att kunna ge dig den bästa möjliga hjälpen, dvs en behandling baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.